ఈ రోజు తెలుగు పంచాంగం ఈ నెల క్యాలెండరు & పండుగలు.

తిథి, నక్షత్ర, యోగ కరణములకు అంత్య సమయాలను, శుభ మరియు అశుభ సమయాలకు ప్రారంభ, అంత్య సమయాలను ఇవ్వడమైనది.

ఈ పంచాంగం 24 గంటల ఫార్మాట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రారంభ, అంత్య సమయాల తరువాత + గుర్తు ఉంటే... మరుసటి రోజు తెల్లవారుఝామున అని గమనించగలరు. ఉదాహరణకు 4:59(+) లేక 4:59+ అని ఉంటే... మరుసటి రోజు తెల్లవారుఝామున 4 గంటల 59 నిమిషాలు.

Advertisement

Panchangam 2022 January in Telugu

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Telugu Calendar 2022 PDF

శ్రీ శుభకృతు నామ సంవత్సర 2022-2023
తెలుగు రాశి ఫలములు
2022-2023 Aadayam Vyayam

Telugu Rasi Phalalu 2022-2023
Predictions & Remedies.

Advertisement

Telugu Festivals 2022

జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జూలై
ఆగష్టు
సెప్టెంబరు
అక్టోబరు
నవంబరు
డిసెంబరు
Advertisement

Telugu Panchangam 2022 PDF

జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జూలై
ఆగష్టు
సెప్టెంబరు
అక్టోబరు
నవంబరు
డిసెంబరు

Telugu Calendar 2022 Andhra Pradesh

జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జూలై
ఆగష్టు
సెప్టెంబరు
అక్టోబరు
నవంబరు
డిసెంబరు
Amavasya 2022
Pournami 2022

Telugu Calendar 2022 Telangana

జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జూలై
ఆగష్టు
సెప్టెంబరు
అక్టోబరు
నవంబరు
డిసెంబరు
Advertisement

Telugu Calendar 2022 Atlanta (USA)

జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జూలై
ఆగష్టు
సెప్టెంబరు
అక్టోబరు
నవంబరు
డిసెంబరు

Telugu Calendar 2022 Chicago (USA)

జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జూలై
ఆగష్టు
సెప్టెంబరు
అక్టోబరు
నవంబరు
డిసెంబరు

Telugu Calendar 2022 New Jersey (USA)

జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జూలై
ఆగష్టు
సెప్టెంబరు
అక్టోబరు
నవంబరు
డిసెంబరు

Telugu Calendar 2022 New York (USA)

జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జూలై
ఆగష్టు
సెప్టెంబరు
అక్టోబరు
నవంబరు
డిసెంబరు

Telugu Calendar 2022 Toronto (Canada)

జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జూలై
ఆగష్టు
సెప్టెంబరు
అక్టోబరు
నవంబరు
డిసెంబరు

Telugu Calendar 2022 London (UK)

జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జూలై
ఆగష్టు
సెప్టెంబరు
అక్టోబరు
నవంబరు
డిసెంబరు

Telugu Calendar 2022 Perth (Australia)

జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జూలై
ఆగష్టు
సెప్టెంబరు
అక్టోబరు
నవంబరు
డిసెంబరు

Telugu Panchangam 2022 February

Advertisement - Republic Day 2022 Telugu Greetings
TeluguCalendar.Org Mobile App
© TeluguCalenar.Org
Terms & Disclaimer » 20212022